مای سیویل

نسخه‌ی کامل: سبقت مقاوم سازي مسکن روستايي از مناطق شهري
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد فاطمي عقدا گفت: در مناطق روستايي به دليل اينکه مشکل چند مالکي و آپارتمان نشيني وجود ندارد مراحل اداري و کاري نوسازي و مقاوم سازي مسکن به سرعت اجرا مي شود اما در مناطق شهري هماهنگي ساکنان يک مجتمع آپارتماني و همچنين شرايط محيطي و محلي زمان بر است و هزينه ساخت و ساز را هم بيشتر مي کند.
وي اعلام کرد: حدود 10 تا 11 ميليون نفر در بافت هاي فرسوده و محيط هاي ناکارآمد شهري زندگي مي کنند و بايد براي نوسازي و مقاوم سازي مسکن اين بخش از جامعه برنامه ريزي جدي صورت گيرد.
فاطمي عقدا گفت: با توجه به تنوع بلاياي طبيعي در کشور بايد براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري متناسب با هر منطقه و محله برنامه ريزي ويژه اي صورت گيرد و انگيزه هاي اقتصادي نيز افزايش يابد.
وي فرايند نوسازي بافت هاي فرسوده را در سال هاي اخير بسيار پر دستاورد خواند و افزود: اين روند همچنان بايد ادامه يابد.
به منظور نوسازي بافت‏هاي فرسوده و نابسامان شهري در ايران بيش از 72 هزار هكتار از اين نوع بافت‏ها شناسايي شده است که با حمايت‏هاي دولت انجام مي گيرد و بيش از 10 ميليون نفر را زير پوشش قرار مي‏دهد.
تاكنون، 55 هزار هكتار آن به مرحله اجرا رسيده و بالغ بر 600 هزار واحد مسكوني در آن‏ها احداث شده است.
در سال هاي افزايش سهم مسكن بادوام از كل موجودي مسكن كشور، مقاوم‏سازي مسكن روستايي و بهسازي واحدهاي موجود در بافت‌هاي فرسوده شهري مورد تأكيد برنامه‌هاي مسكن و شهرسازي بوده است.
واحد هاي خسارت ديده در سوانحي چون سيل و زلزله با تلاش وزارت راه وشهرسازي به صورتي مقام بازسازي مي‏شود.
امسال به دويست هزارمسکن در بافت هاي فرسوده شهري تسهيلات ويژه نوسازي و بهسازي پرداخت مي شود .
تسهيلات نوسازي مسکن در اين بافتها 30 ميليون تومان شده که مشوق خوبي است و شهرداري ها نيز با تراکم تشويقي و تخفيف هاي 5 درصدي شرايط خوبي ايجاد مي کنند./س