مای سیویل

نسخه‌ی کامل: قوس کلوتوئید
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام

ببخشید شعاع قوس دایره بین دو کلوئید را بر اساس چه معیاری باید انتخاب کنم.
با داشتن سرعت طراحی و شرایط جوی حداقل شعاع قوس دایره بین دو کلوتویید با استفاده از فرمول بدست می اید
Rmin=v^2/127(emax+fmax