مای سیویل

نسخه‌ی کامل: محوطه سازی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دراغلب دفاتر مهندسی میگویند تفکیک اراضی ومحوطه سازی ....انجام می دهیم حال اگر ما بخواهیم محوطه ای را حیاط ساز ی کنیم چه چیز هایی باید بدانیم که نشان دهد این محوطه ساز ی کاریک مهندس است.
باتشکر
در نشریه 55 در مورد نکات محوطه سازی توضیح داده شده است که می تونید در این صفحه ببینید

http://etabs.mycivil.ir/showthread.php?tid=232


[تصویر:  ub8dfnrt6esl2br6nrp.gif]