مای سیویل

نسخه‌ی کامل: ارتفاع سرگیر در پله
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
"ارتفاع سرگیر" در راه پله دقیقا به چه معناست؟
برای مثال به این پله اسپیرال نگاه کنید

ارتفاع مشخص شده مربوط به سرگیری پله میشه.

این ارتفاع بایستی حداقل 2.05 متر باشه، یعنی قدری بلندتر از قد یک شخص بلند قد.

در صورتی که این ارتفاع کمتر از حد مجاز باشه کسی که از پله بالا میره سرش میخوره به کف پله بالایی.