مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دانلود كتاب 1000 مسئله مقاومت مصالح تاليف دكتر حجت ا... عادلي
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دانلود کامل کتاب مقاومت مصالح تالیف دکتر حجت ا.. عادلی به ترتیب فصول[تصویر:  8qk9dgmi3zawuxwi9hi6.gif]فصل اول : کشش و فشار

http://www.4shared.com/file/142822702/79...sle_1.htmlفصل دوم : سازه های کششی و فشاری هیپر استاتیک

http://www.4shared.com/file/143186626/77...sle_2.htmlفصل سوم : رفتار غیر ارتجاعی و تحلیل خمیری سازه های کششی و فشاری

http://www.4shared.com/file/143224632/ff...sle_3.htmlفصل چهارم : تنش های برشی مستقیم و اتصالات با پیچ و پرچ

http://www.4shared.com/file/143224641/d9...sle_4.htmlفصل پنجم : تحلیل تنش و کرنش

http://www.4shared.com/file/143229030/17...sle_5.htmlفصل ششم : پوسته ها و مخازن جدار نازک تحت فشار

http://www.4shared.com/file/143229048/56...sle_6.htmlفصل هفتم : نیروی برشی و لنگر خمشی

http://www.4shared.com/file/143229041/2f...sle_7.htmlفصل هشتم : تنش در تیرها

http://www.4shared.com/file/162584252/ed...sle_8.htmlفصل نهم : پیچش

http://www.4shared.com/file/162584236/bc...sle_9.htmlفصل دهم : تغییر شکل تیرها

http://www.4shared.com/file/162584231/22...le_10.htmlفصل یازدهم : تیرهای هیپراستاتیک

http://www.4shared.com/file/162584238/5b...le_11.htmlفصل دوازدهم : کاربرد توابع استثنائی در تحلیل تیرها

http://www.4shared.com/file/144962855/b2...le_12.htmlفصل سیزدهم : ستونها

http://www.4shared.com/file/162584224/4b...le_13.htmlضمایم و پیوستها

http://www.4shared.com/file/162584223/d5...amaem.html
جزوه ها دانلود نمی شن