مای سیویل

نسخه‌ی کامل: سوال در مورد مفصل پلاستیک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
ممنون میشم اگر کسی بتونه در مورد باز توزیع لنگر و مفصل پلاستیک واسم توضیح بده،یا کتاب بهم معرفی کنه
سلام
وقتی سازه ای تحت بارگذاری افزاینده قرار گیرد اولین مفصل پلاستیک در محل لنگر خمشی ماکزیمم ایجاد میشود که اگر سازه معین باشد پس از تشکیل اولین مفصل پلاستیک مکانیزم شده و ناپایدار میگردد. اما در سازه های نامعین از درجه n باید n+1 مفصل پلاستیک ایجاد شود تا سازه ناپایدار شود.مکانیزمی که کمترین بار خرابی را داراست مکانیزم حاکم میباشد و بار نظیر آن بار خرابی سازه خواهد بود و مفصل پلاستیک محلی ایجاد خواهد شد که بار خرابی نظیر آن مکانیزم کمترین باشد.
مفصل پلاستیک نقطه ای از سازه است که در اثر لنگر پلاستیک وارده بلافاصله پس از خرابی لنگر آن صفر شده و موجب ناپایداری سازه میگردد
در واقع مفصل پلاستیک در فولاد مقطعی است که تارهای آن به حد جاری شدن رسیده اند و در بتن مقطعی است که میلگردهای کششی آن تسلیم شده باشند.

باز توزیع لنگر یعنی وقتی فولاد در محل اتصال ، تحت اثر لنگر خمشی به حد تسلیم میرسد از آن پس با بار ، لنگر سایر مقاطع تیر که به حد تسلیم نرسیده است بالا رفته و تیر همچنان پایدار و مقاوم میباشد تا زمانیکه حداقل سه مقطع از تیر به حد تسلیم برسد در این حالت تیر خراب میشود پس تیر بار بیشتری را تحمل میکند