مای سیویل

نسخه‌ی کامل: نمای کنتیکس ومعرفی انواع نما
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نمای کنتیکس ترکیبش چیست لطفا انواع نماها روبه طور کامل توضیح دهید.درمورد پتینه یک خرده از قبل بهتر توضیح بدیدشکل مواد ترکیبی رو می تونید بزارید.
با تشکر