مای سیویل

نسخه‌ی کامل: روند طراحی پروژه بتنی با ایتبس به صورت گام به گام (جلسه آخر)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در این فایل نحوه بارگذاری و تعریف مقطع ستون و آنالیز و کنترل پاسخ و طراحی ویکسان سازی برش توضیح داده شده است.


لینک دانلود: http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?k...4ce0541356
لینک نیست
جلسات ماقبل آخرش کجاست؟؟؟؟!!!!
فایل موجود نیست
و همچنان فایلی موجود نیست ....
سلام
سرکاری بود