مای سیویل

نسخه‌ی کامل: جزئیات آرماتوربندی تیپ پی منفرد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اگرپی منفرد ستون های این نوع سازه با کلاف عرضی و طولی به یکدیگر وصل گردند ، جزئیات آرماتوربندی تیپ پی منفرد و میلگرد های طولی وعرضی کلاف های عرضی و طولی و جزئیات ادامه یافتن میلگرد های طولی این کلاف ها درپی ستون ها را شرح دهید .
سلام
لطف میکنید دوستان چند دیتیل اجرایی از آرماتور بندی پی منفرد رو بگذارید برای نمونه؟