مای سیویل

نسخه‌ی کامل: 15 درصد تخفیف برای تحلیل های خطی طبق پیش نویس ویرایش چهارم 2800
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام.طبق بند 3-2-3 پیش نویس ائین نامه 2800 ویرایش چهارم امده است که:
[تصویر:  7ukv3x1g0foixsnyuyb9.jpg]
این نتیجه گیری حاصل میشود که ما میتوانیم سازه را با تحلیل خطی تحلیل نماییم البته با در نظر گرفتن 15 درصد تخفیف در نیرو وتغییر شکل.سپس سازه را طراحی کنیم بعد با استفاده از تحلیل های غیر خطی سطح عملکرد سازه را کنترل کنیم.
این به این معنی است که مقاطع بدست امده سبک تر نسبت به قبل میشوند.اگر این بند از ایین نامه بدون تغییر چاپ بشود به احتمال زیاد اکثر طراحان از این روش پیروی میکنند.وجود این بند باعث میشود تا مهندسان تحلیل های غیر خطی را با نرم افزار یاد بگیرند.