مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دانلود جزوه مقاومت مصالح 2 دانشگاه ازاد اهواز ( مهندس محمدی)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
............
دانلود جزوه مقاومت مصالح 2 مهندس محمدی
دانشگاه ازاد اهواز
جزوه مزکور بصورت تایپ شده و در 83 صفحه
نوشته شده است

فهرست مطالب:

تبدیل های تنش و کرنش
تغییر مکان تیرها
ستون ها
روش های انرژی
و.....


برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[تصویر:  ex8k0pbwwm1iznzex1.gif]

[تصویر:  d64ei32h5ob48cqw894h.gif]

[تصویر:  b1xoi4eqyrh8xjv46ez.gif]
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)