مای سیویل

نسخه‌ی کامل: اثر زلزله برسکوهای دریایی و بارگذاری آنها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
درود بر همه مهندسان My Civil!

سکوها باید دارای سختی ومقاومت کافی در مقابل زلزله های محتمل( یعنی زلزله هایی که احتمال وقوع انها در طول عمر مفید سازه بالاست) را داشته تحت این بارگذاری دچار صدمات سازه های قابل توجه نشوند. از طرفی ؛ سکوها باید دارای شکلپذیری وظرفیت رزرو مناسب در مقابل زلزله های شدید و نادر ؛ حتی با قبول صدمات سازه ای بعضی از اعضای ان باشند.سکوها باید تحت زلزله STRENGTH LEVEL EARTHQUAKE که معمولا بادوره بازگشت حدود200 سال در نظر گرفته میشود؛ تحلیل دینامیکی شده و اعضا مقاومت کافی دربرابر این نیروها داشته باشند. تحلیل دینامیکی معمولا" به روش طیفی و یا تاریخچه زمانی انجام میگیرد.
علاوه بر تحليل ديناميكي این سازه ها باید اثرات زلزله ؛ به صورت اثرات زلزله بر آب به صورت توليد موج و بالطبع اثر متقابل آن بر سازه، همچنين اثر زلزله بر جرم سازه و نيز اثر زلزله بر خاكي كه اطراف پايه‌هاي سازه را در برگرفته است، خلاصه نمود. بررسي اين اثرات نيز كار چندان ساده‌اي نبوده و امروزه در هر مورد مدل‌هاي بسيار متنوعي ارائه شده است.
آناليز سازه‌هاي برون‌ساحلي تحت اثر حركت لرزه‌اي زمين به دليل پديدة اندركنش آب-سازه كه علاوه بر خواص فيزيكي جرم و سختي سازه، به شكل هندسي و سطح مانع درمقابل آب بستگي پيدا مي‌كند، هنوز با ابهامات زيادي روبرو است. در اين محور تحقيقاتي، پروژه‌هاي متعددي را مي‌توان تعريف نمود كه اگر با موفقيت انجام شود، به گوشه‌اي از ابهامات فوق‌الذكر پاسخ داده مي‌شود..
بارگذاری زلزله باید با سایر بارهای همزمان مانند وزن؛ شناوری و فشار هیدرواستاتیک ترکیب گردد.
سازه های فراساحلی ممکن است تحت بارهای اتفاقی مثل تصادف شناورها ، بارهای ضربه ای ناشی از افتادن و انفجار و آتش سوزی قرار گیرند لذا در طراحی می بایست این موارد نیز مد نظر قرار گیرد.
از دکتر کیان محمودی

به نقل از صفحه فیسبوک تازه های صنعت ساختمان


[تصویر:  hahun581g9ujvn51e2f.jpg]