مای سیویل

نسخه‌ی کامل: حل تشریحی نمونه سوالات آزمون نظارت براساس ویرایش های جدید
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
حل تشریحی سوالات دوره های گذشته ازمون نظارت( هر یک از دوستان اگر 10 سوال را به صورت تشریحی پاسخ دهند سوالی بی جواب نخواهد بود)
نمونه اول : آذر 92
404A
لینک دانلود سوالات
جواب های تشرحی:
سوال اول :سوال در مورد , وادار در قالب بندی دیوار است
مراجعه به صفحه 45 راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه گزینه 1 صحیح است
سوال 2:قالب بندی برای بتن ریزی دال های شیبدار
صفحه 160 مبحث نهم
سوال 3:؟؟؟؟؟؟
سوال 4:
مبحث نهم صفحه 171
سوال 5
مبحث اول صفحه 34
سوال 6
قانون نظام مهندسی صفحه 54 ماده 16
سوال 7
مبحث اول صفحه 52
سوال 8
مبحث پنجم صفحه 117
سوال 9
مبحث پنجم صفحه 9
سوال 10
مبحث پنجم صفحه 120
سوال 11
مبحث هشتم صفحه 17