مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی (نظارت خرداد 93)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
جوابها
1 گزینه3
2 گزینه 3
3گزینه 3
4 گزینه 2
5 گزینه4
6گزینه1
7 گزینه3
8 گزینه 2
9 گزینه1
10؟
11؟
12گزینه3
13گزینه3
14گزینه1
15؟
16؟
17؟
18؟
19؟
20؟
21گزینه2
22؟
23؟
24گزینه2
25گزینه3
26گزینه3
27گزینه4
28گزینه2
29گزینه1
30گزینه4
31گزینه4
32گزینه2
...
37گزینه2
38گزینه4
39گزینه2
40گزینه1
41گزینه4
44گزینه2
45گزینه2
46گزینه3
47گزینه3
48؟؟
49گزینه4
50گزینه3
51 گزینه1
52گزینه3
53؟؟
54؟؟
55گزینه2
56؟؟
57گزینه 2
58؟؟
59گزینه4
60گزینه1
http://2030.sellfile.ir/

پاسخ تشریحی سوالات نظارت خرداد 93 ( بر اساس ویرایش های جدید منابع )
سوال یک مبحث هفتم صفحه 19 ، خطر گود زیاد
سوال 2 مبحث هفتم صفحه 49
سوال 3 مبحث هشتم صفحه 47
سوال 4مبحث هشتم صفحه 54 .... 330=120-450
سوال 5 مبحث هشتم صفحه 55
سوال 6 مبحث هشتم صفحه 55 ... 50=300/6
سوال 7 مبحث نهم صفحه 94 باید از الیاف پلی پروپیلین به مقدار 0.35 در حجم بتن استفاده شود
سوال 8 مبحث نهم صفحه 45
سوال 9 مبحث نهم صفحه 78
سوال 12 مبحث نهم صفحه 173 گزینه 3 صحیح است
سوال 13 مبحث نهم صفحه 174
سوال 14 مبحث نهم صفحه 285 بند 9-20-5-7 مساحت شمع را حساب کنید ( دایره ای به قطر 900 میلیمتر) یکبار در نیم درصد و یکبار در 3 درصد ضرب کنید
سوال 21 مبحث دهم صفحه 144 بند 10-2-9-1-8
سوال 24 مبحث 11 صفحه 33 بند 11-2-7-3 بار مرده3.5 بار زنده 2.5
سوال 25 مبحث دهم صفحه 266 مهندس ناظر می تواند ...
سوال 26 مبحث یازدهم جدول صفحه 25 ( ردیف شماره 4)
سوال 27 مبحث یازدهم صفحه 38 بند 11-2-8-4-7
سوال 28مبحث یازدهم صفحه 65
سوال 29براساس پاسخنامه سوالات ادوار گذشته
سوال 30 مبحث دوازدهم صفحه 36
سوال 31 مبحث دوازده صفحه 8
سوال 32 مبحث دوازدهم صفحه 50
سوال 37 صفحه 22 راهنمای قالب بندی
سوال 38 صفحه 38 راهنمای قالب بندی
سوال 39 صفحه 15 راهمای قالب بندی
سوال 40 مبحث نهم صفحه 85
سوال44 مبحث بیست و دوم صفحه 27
سوال45 مبحث بیست و یکم صفحه 5 گزینه 2 درست است
سوال 46 مبحث دوم صفحه 70 بند 15-4-10
سوال 47 مبحث دوم صفحه 39
سوال 49 مبحث نهم صفحه 104
سوال 50 صفحه 15
سوال 51مبحث پنجم صفحه 37 ( ردیف 1 جدول )
سوال 52 مبحث نهم صفحه 97 بند 9-9-4-2-5
سوال 55 مبحث ششم صفحه 53 در صورت وجود شرایط لغزنده و مانع دار بودن بام مقدار الفا صفر برابر 30 درجه و الفا بین 30 و 70 قرار میگیرد بنا بر این از فرمول دوم استفاده میکنیم ضریب شیب برابر 0.5
سوال 57 مبحث ششم صفحه 41 بند 11
سوال 59 مبحث هفتم صفحه 56 بند 7-6-4-1-6 ب
سوال 60 مبحث هفتم صفحه62 جدول 7-6-1مهندس جان پاسخ تشریحی 14 چطوره ؟
مهندس سلام سوال 10 و11 چی؟؟؟
به صورت خصوصی پاسخ سوال شما داده شد. صندوق پیام های خود را چک کنید
سلام به همگی کسی دفترچه نظارت عمران تیپ 204B رو سراغ نداره ؟