مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دیوار برشی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
دوستان نسبت تنش در دیوار برشی باید زیر یک باشه
من طراحی کردم نسبتا خیلی خوبن فقط چند مورد دارم که نسبتشون زیر 1.1
به نظر شما و ایین نامه این مشکل داره و باید دیوار رو قوی تر کنم؟
باسلام

درصورتی که طراحی دیوار برشی در حالت چک باشد برنامه Ratio = تقاضا / ظرفیت ---» Demand / Capacity را برروی دیوار نمایش می دهد در صورتی که کمتر از یک باشد مقطع جوابگو است در غیر این مقطع جوابگو بار وارده نمی باشد . در اینصورت باید دیوار قویتر شود و یا سایز آرماتورها را افزایش دهید و یا می توانید تعداد دهانه های دیوار برشی را تغییر و افزایش دهید .

از درستی مدلسازی خود نظیر اطلاعات اعمالی و ورودی سازه یقین پیدا کنید. ترکیب بار طراحی دیوار برشی ، پایر ها ، شکل پذیری دیوار و همچنین ضرایب کاهش ممان اینرسی برای دیوار و ستون مشترک به آن را بررسی نمائید .

پاینده باشید