» نحوه اجرای ستون روی تیر
آغازکننده: Arya68 | آخرین ارسال کننده: Arya68 | تعداد بازدید: 43 | تعداد پاسخها: 4 | تالار: پرسش و پاسخ در مورد Etabs
» تیر در دال
آغازکننده: Arya68 | آخرین ارسال کننده: Arya68 | تعداد بازدید: 92 | تعداد پاسخها: 4 | تالار: پرسش و پاسخ در مورد Etabs
» دانلود کتاب " تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور " ( فنی حرفه ای رشته ساختمان)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 8 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: نکات آموزشی و اجرایی
» دانلود آموزش اتوکد 3 بعدی دانشگاه هنر و معماری کمال الملک (مهندس رضا آزادیان)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 10 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: آموزش اتوکد AutoCad
» دانلود دفترچه محاسبات ساختمان 7 طبقه فولادی با دیوار برشی (مهندس سعیدحجتی )
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 36 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: دانلود پروژه
» دانلود راهنمای طراحی سالن های ورزشی مدارس کشور (سازمان نوسازی مدارس)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 33 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: نشریه و آیین نامه های نظام مهندسی
» دانلود جزوه " طراحی سازه های بتن آرمه 1 " دانشگاه آزاد لنگرود (مهندس سجاد کاظم پور)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 48 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: طراحی سازه های بتنی
» دانلود جزوه " طراحی سازه های بتن آرمه 2 " دانشگاه آزاد لنگرود (مهندس سجاد کاظم پور)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 30 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: طراحی سازه های بتنی
» دانلود فایل کلاسی " اصول مهندسی زلزله و باد " (مدرس:مهندس حامد ابراهیمی)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 30 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مهندسی زلزله
» دانلود پروژه طراحی ساختمان فولادی در ایتبس (مهندسان نوروزی ، بخشی و مرادی)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 33 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: دانلود پروژه های Etabs
» دانلود دفترچه محاسبات ساختمان 3 طبقه فولادی (مهندس سعید حجتی)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 25 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: دانلود پروژه
» دانلود آموزش پوش آور در ایتبس 9.7 (مهندس علیرضا خویه)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 24 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: آموزش های مکمل Etabs
» دانلودآموزش طراحی جداگر لرزه ی (Base-Isolation) در ایتبس 2015 (علیرضا خویه)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 24 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: آموزش های مکمل Etabs
» دانلود جزوه آموزش ایتبس Etabs 2015 ( مهندس مهدی جوهری)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 45 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: آموزش طراحی سازه با Etabs
» دانلود آموزش نرم افزار ایتبس به صورت پروژه ای ( مهندس حسن بهادری عظیم آبادی)
آغازکننده: فرشاد امن خانی | آخرین ارسال کننده: فرشاد امن خانی | تعداد بازدید: 31 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: آموزش طراحی سازه با Etabs
افزایش سرعت \ کاهش سرعت \ ایست \ معکوس کردن