مای سیویل
آموزش اجرای ساختمانهای سنتی با مصالح بنایی :پی و دیوار (حسین زمرشیدی) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: اجرای سازه های بنایی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: نکات آموزشی و اجرایی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C--84)
+---- موضوع: آموزش اجرای ساختمانهای سنتی با مصالح بنایی :پی و دیوار (حسین زمرشیدی) (/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)آموزش اجرای ساختمانهای سنتی با مصالح بنایی :پی و دیوار (حسین زمرشیدی) - فرشاد امن خانی - 1393/6/11

...


[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[تصویر:  mgoy866cx3rwbt72bcm9.gif]