مای سیویل
دال پس تنیده - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی پی و دالهای بتنی با نرم افزار Csi Safe (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Safe)
+---- انجمن: آموزش طراحی پی و دال بتنی با Safe (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Safe)
+---- موضوع: دال پس تنیده (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87)دال پس تنیده - sare228 - 1393/11/1

سلام دوستان
کسی در مورد نحوه طراحی دستی دال پیش تنیده اطلاع داره؟