مای سیویل
برای کنترل خیز کدام تیر دارای بارگزاری ثقلی بحرانی تری است؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Etabs)
+---- موضوع: برای کنترل خیز کدام تیر دارای بارگزاری ثقلی بحرانی تری است؟ (/Thread-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F)برای کنترل خیز کدام تیر دارای بارگزاری ثقلی بحرانی تری است؟ - saeid.north - 1394/1/5

سلام
من می خوام کنترل خیز انجام بدم،با توجه به شروط دارا بودن وضعیت بخرانی تحت بارگزاری ثقلی برای تیرها
-تیر باربر ثقلی باشد
- دارای طول دهانه بزرگتری باشد
-دارای عرض بارگیر بزرگتری باشد

کدام تیر رو بررسی کنم؟
خودم فکر می کنم تیر 3-2 در امتداد قاب d درست باشه

[تصویر:  n7n4130ra54n4viaxir.jpg]

اینم عکسی که بعد از تیک زدن moment3-3 و رفتن به story1 هست

[تصویر:  rgledizckdaybeqbny9s.jpg]