مای سیویل
دفتر فنی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87--44)
+---- انجمن: متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87--132)
+---- موضوع: دفتر فنی (/Thread-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C)دفتر فنی - samisoft - 1394/2/10

سلام دوستان

من میخواستم ماه اینده در یکی از دفاتر فنی مهندسی کار کنم

به نظر شما با چه چیزهایی باید من آشنا باشم ؟RE: دفتر فنی - ebrahimkazemi51 - 1394/2/10

ایتبس
سیف
اتوکد
متره وبراورد
نقشه کشی