مای سیویل
اجرای بادبند در طبقات فوقانی به جای دیوار برشی (سوال) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: اجرای سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)
+---- موضوع: اجرای بادبند در طبقات فوقانی به جای دیوار برشی (سوال) (/Thread-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84)اجرای بادبند در طبقات فوقانی به جای دیوار برشی (سوال) - sky7 - 1394/3/12

دوستان عزیز یک سوال دیگر، آیا در سیستم سازه ایی ساختمان 3 طبقه ایی، 2 طبقه دارای دیوار برشی بتنی باشد می شود طبقه سوم را برای سبک تر بودن از سیستم برشگیر CBF ضربدری استفاده کرد ؟


RE: اتصال جان به جان ناودانی به جای اتصال بال به بال ناودانی در بادبند ها؟؟ - فرشاد امن خانی - 1394/3/13

طبق آیین نامه حداقل یکی از قاب های سازه از پایین تا بالا باید توسط دیوار برشی پر بشه (در ساختمان هایی که دیوار برشی دارند)


RE: اتصال جان به جان ناودانی به جای اتصال بال به بال ناودانی در بادبند ها؟؟ - sky7 - 1394/3/13

آقای مهندس منظور بنده در همان قابی که دیوار برشگیر در طبقه اول و دوم است در طبقه سوم بادبند CBF داشته باشه.