مای سیویل
راهنمای جوش و اتصالات آن - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: مسائل مرتبط با نظام مهندسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ(مسائل نظام مهندسی) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
+---- موضوع: راهنمای جوش و اتصالات آن (/Thread-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86)



راهنمای جوش و اتصالات آن - behnaz s - 1394/4/7

سلام لطفا جزوه راهنمای جوش واتصالات آن مربوط به سال 90 رو هرکی داره بده من بخشهای مربوط به نظارت واجرا میخوام