مای سیویل
فیلم مهندسی انفجار و تخریب سازه ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87--44)
+---- انجمن: فیلم های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+---- موضوع: فیلم مهندسی انفجار و تخریب سازه ها (/Thread-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)فیلم مهندسی انفجار و تخریب سازه ها - فرشاد امن خانی - 1394/7/22

..

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[تصویر:  ssvfcetwwui0j4s5ntgi.jpg]