مای سیویل
بررسی فایل ایتبس سازه فولادی HF - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: چک کردن پروژه Etabs شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Etabs-%D8%B4%D9%85%D8%A7)
+---- موضوع: بررسی فایل ایتبس سازه فولادی HF (/Thread-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-HF)بررسی فایل ایتبس سازه فولادی HF - iman.ks - 1394/7/24


با سلام

من یک سازه فولادی طراحی کردم که بعد از طراحی بعضی تیرها در جهت قاب خمشی اروور زیر رو دادن :
lb/ry >0.17 e/fy

در ضمن ضوابط فشردگی لرزه ای مقاطع رو هم رعایت کردم

خواستم ببینم دلیلش

ممنون


RE: بررسی فایل ایتبس سازه فولادی - chiften - 1394/7/24

سلام از چه آیین نامه ای در نرم افزرا استفاده کردید ؟
آیا کنترل ضوابط خود آیین نامه فعال هست ؟


RE: بررسی فایل ایتبس سازه فولادی - iman.ks - 1394/7/24

AISC360-05/IBC2006
کنترل ضوابط کدوم قسمته در نرم افزار؟