مای سیویل
فیلم از نماهای متحرک و دینامیک در سازه ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87--44)
+---- انجمن: فیلم های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+---- موضوع: فیلم از نماهای متحرک و دینامیک در سازه ها (/Thread-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)فیلم از نماهای متحرک و دینامیک در سازه ها - فرشاد امن خانی - 1394/8/24

.


[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  wul5onh066jrh50847y.jpg]