مای سیویل
برش زیاد در محل اتصال سقف به ستون و در نتیجه سوراخ شدن سقف (عکس) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: نکات آموزشی و طراحی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C--100)
+---- موضوع: برش زیاد در محل اتصال سقف به ستون و در نتیجه سوراخ شدن سقف (عکس) (/Thread-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%DA%A9%D8%B3)برش زیاد در محل اتصال سقف به ستون و در نتیجه سوراخ شدن سقف (عکس) - فرشاد امن خانی - 1394/8/24

برش زیاد در محل اتصال سقف به ستون و در نتیجه سوراخ شدن سقف
به این نیرو ، نیروی برش سوراخ کننده (برش پانچ) Punching Shear میگن[تصویر:  nqb5lc5t4urtzacx8nw9.png]راهکار های جلوگیری از ایجاد شدن برش پانچ Punching Shear:

بالا بردن ابعاد ستون
بالا بردن ضخامت سقف
استفاده از کتیبه در سقف
استفاده از آرماتورهای برش گیر در محل اتصال ستون به سقف یا پی