مای سیویل
کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی پی و دالهای بتنی با نرم افزار Csi Safe (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Safe)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Safe (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Safe)
+---- موضوع: کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ (/Thread-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-Safe-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F)کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ - Hooman1974 - 1394/9/4

با سلام

در طراحی فنداسیون زمانی که سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی است جهت اکسپورت نمودن بارها کدام یک از دو حالت آخر اکسپورت بارها در ایتبس 2013 مناسب است؟


RE: کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ - کیوان بابایی - 1394/9/4

باسلام

تفاوتی ندارد شما تنها نیاز به یک فایل مختص برنامه سیف خواهید داشت که از ایتبس این فایل ایجاد شده و دیگر تغییرات در برنامه سیف انجام می گردد .

پاینده باشید


RE: کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ - Hooman1974 - 1394/9/5

با سلام و تشکر از راهنمایی تون
لطفا تغییرات و تفاوت ها را در صورت امکان شرح دهید.
در جزوه دوم دکتر حسین زاده اصل توصیه شده جهت فنداسیون گزینه دوم ودر کتاب. مهندس سلطان آبادی و مهندس جعفر ی گزینه سوم ( زمانی که دیوار برشی وجود دارد) توصیه شده است.


RE: کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ - کیوان بابایی - 1394/9/5

برای ایکیپورت شدن تمامی بارها و هندسه گزینه سوم برای سازه با دیوار برشی مناسبتر است .

پاینده باشبد


RE: کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ - Hooman1974 - 1394/9/5

با سلام
لطفا بفرمایید که اگر هر کدام یک از گزینه ها را انتخاب کنیم در عوض در Safe چه تغییراتی را نسبت به گزینه دیگر باید لحاظ کنیم.
با تشکر


RE: کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ - کیوان بابایی - 1394/9/5

باسلام


به تصاویر زیر که از جزوه دکتر حسبن زاده می باشد توجه فرمایید

[تصویر:  kj4l5m8vutthgccmxc.png]

[تصویر:  zlyspjdicd1vtiwjfyv.png]