مای سیویل
عکس هایی از اشکالات اجرایی یک سازه فولادی همراه با توضیحات (25 عکس جدید) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: اجرای سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: نکات آموزشی و اجرایی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- موضوع: عکس هایی از اشکالات اجرایی یک سازه فولادی همراه با توضیحات (25 عکس جدید) (/Thread-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-25-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF)عکس هایی از اشکالات اجرایی یک سازه فولادی همراه با توضیحات (25 عکس جدید) - فرشاد امن خانی - 1394/9/8

[تصویر: 483a59pxwjvapgj918r.jpg]

[تصویر: rcxgmbk9bqg14xb2st46.jpg]

[تصویر: 513znie0oxdowkyyxh3e.jpg]

[تصویر: xyc7usjxborjefdgpw.jpg]

[تصویر: tb5lktk9wyk4yk73aue.jpg]

[تصویر: 4epfzork4x5rb3j8qwm0.jpg]

[تصویر: al7pak7wapohgn1zt58z.jpg]

[تصویر: sh0svkuqw398cov9znb.jpg]

[تصویر: lf8q1sj4cgl42cl0z6mo.jpg]

[تصویر: umg6tnqusi87fp9s2s.jpg]

[تصویر: 486t2y7upt8bt53zok.jpg]

[تصویر: 6ya5jtfit2mykbl4bdf.jpg]

[تصویر: as2rfd53dakwmesu03.jpg]

[تصویر: frf7dxexztoy7ugxolf.jpg]

[تصویر: a9bgjg0n5gejyhaqewby.jpg]

[تصویر: 1h2ty3gpd2lz3uq8f868.jpg]

[تصویر: ic4veouahfidsf5nzp.jpg]

[تصویر: sivj0mf88tcwm40i0qwr.jpg]

[تصویر: d5x1tw8s3vun4epimc0k.jpg]

[تصویر: 6lqbhanabuwysr1tlay.jpg]

[تصویر: h1322ayi4imqb5ilryk2.jpg]

[تصویر: r4x8qu8fkoqfow3w3p.jpg]

[تصویر: 9iagjux6vaqlrx39j8t.jpg]

[تصویر: jkdll6wgq7w74m3vsfmg.jpg]

[تصویر: jyig9mg7gja45q2j4g73.jpg]