مای سیویل
دانلود فیلم آزمایش بتن با چکش اشمیت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87--44)
+---- انجمن: فیلم های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+---- موضوع: دانلود فیلم آزمایش بتن با چکش اشمیت (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA)دانلود فیلم آزمایش بتن با چکش اشمیت - فرشاد امن خانی - 1394/11/25

..


⭕️چکش اشمیت


آزمایش چکش اشمیت چیست؟

از جمله آزمایش های غیرمخرب بتن تست چکش اشمیت می باشد.

این آزمایش روشی برای ارزیابی کیفیت و مقاومت نسبی بتن می باشد.

امروزه استفاده از آزمایش چکش اشمیت طرفداران زیادی در بین کارشناسان اجرایی و تعمیراتی دارد.

این آزمایش با ارائه دیتاهای کیفی بتن می تواند روشی برای افزایش سرعت اجرای پروژه های بتنی بزرگ مانند سدها و جلوگیری از وقفه های آزمایشگاهی باشد.

البته باید توجه داشت که آزمایش غیرمخرب چکش اشمیت دارای نقایص و مکشلاتی نیز می باشد.

این مشکلات مربوط به متغییر و گاها اشتباه بودن نتایج با وضعیت کلی بتن در آزمایش چکش اشمیت می باشد.

از جمله این مشکلات سطحی بودن نتایج حاصله از تست چکش اشمیت می باشد.

با این حال هنوز چکش اشمیت به علت سریع و کم هزینه بودن آزمایشی کاربردی در پروژه های ارزیابی و مقاوم سازی سازه های بتنی به حساب می آید.


[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  rlic9bstaovsoh1vai1.jpg]