مای سیویل
کنفرانس بین المللی عمران و معماری (30 اردیبهشت 95 دانشگاه امیرکبیر) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: اخبار (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: اخبار مربوط به عمران (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86)
+---- موضوع: کنفرانس بین المللی عمران و معماری (30 اردیبهشت 95 دانشگاه امیرکبیر) (/Thread-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-30-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-95-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1)کنفرانس بین المللی عمران و معماری (30 اردیبهشت 95 دانشگاه امیرکبیر) - upue - 1394/12/17


دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 اردیبهشت 95 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنرانان کلیدی
دکتر اکبر ترکان: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
پرفسور علی کاوه: استاد دانشگاه دانشگاه علم و صنعت
پرفسور امیرالدین صدر نژاد: استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مزایای شرکت در کنفرانس:
ملاقات با بزرگان مهندسی عمران و معماری ایران
آشنایی با مخترعان و کارآفرینان جوان
شرکت در کارگاه های آموزشی

چاپ مقالات کنفرانس در مجلات علمی پژوهشی داخلی
Applied Research Journal
Civil Engineering Journal
فصلنامه علمی-پژوهشی آب و فاضلاب
نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران - دانشگاه شهید رجایی
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی عمران-دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران - دانشگاه کاشان
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی-دانشگاه صنعتی شاهرود
نشریه روشهای عددی در مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فصلنامه علمی، تخصصی مهندسی سازه - دانشگاه آزاد مراغه

آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 فروردین 95

[تصویر:  up.jpg]