مای سیویل
Etabs 9.7 آموزش مراحل مدلسازی سازه بتنی در ایتبس 9.7 (ملیکا رحمتی) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: آموزش طراحی سازه با Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-Etabs)
+---- موضوع: Etabs 9.7 آموزش مراحل مدلسازی سازه بتنی در ایتبس 9.7 (ملیکا رحمتی) (/Thread-Etabs-9-7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3-9-7-%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C)آموزش مراحل مدلسازی سازه بتنی در ایتبس 9.7 (ملیکا رحمتی) - فرشاد امن خانی - 1395/2/17

...


[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[تصویر:  kht3jv6gtq505zha8w.jpg]

[تصویر:  ogayrfkutvfdj4j4syex.jpg]