مای سیویل
بررسی آئین نامه ای دالهای مجوف (دال دو طرفه) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: نکات آموزشی و طراحی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C--100)
+---- موضوع: بررسی آئین نامه ای دالهای مجوف (دال دو طرفه) (/Thread-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87)بررسی آئین نامه ای دالهای مجوف (دال دو طرفه) - silda - 1395/4/6

دوستان می توانید این فایل را در قالب پاور پوینت از پیوست دانلود نمائید. امیدوارم مفید باشه
موفق باشید