مای سیویل
ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: چک کردن پروژه Etabs شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Etabs-%D8%B4%D9%85%D8%A7)
+---- موضوع: ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی (/Thread-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C)ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی - HOMAN1974 - 1395/6/26

با سلام
در فایل پیوست که یک سازه اسکلت بتنی هشت طبقه با سیستم قاب خمشی متوسط در جهت عرض ساختمان و سیستم مختلط قاب خمشی و دیوار برشی در جهت طول ساختمان است برای کنترل منظمی هندسی سازه از طریق منوی ایتبس 2015 Diaphragm Max/Avg Drifts برای هر طبقه دو Ratio تحت بار دینامیکی SPY میدهد که یکی از نسبت ها با توجه به تعداد دیوار برشی ها در جهت طول ساختمان ( چهار عدد ) حدود 1.06 است که بنظر صحیح است و اما نسبت دیگر 1.40 میباشد که بنظر غیر منطقی است.سوالی که مطرح می باشد این است که علت اینکه برنامه دو نسبت میدهد چیست ؟ کدامیک درست است .RE: ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی - HOMAN1974 - 1395/6/29

با سلام
ظاهرا تعطیلات تابستان باعث شده در سایت وزین مای سیویل مثل گذشته سوالات بسرعت پاسخ داده نشوند..


RE: ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی - Civil5 - 1395/6/29

بله دقیقا دیگه مثل سابق نیست