مای سیویل
دانلود 70 برنامه اکسل طراحی سازه های بتنی بر اساس آیین نامه ACI آمریکا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: نرم افزار های مکمل (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84)
+---- انجمن: نرم افزارهای تحت اکسل (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84)
+---- موضوع: دانلود 70 برنامه اکسل طراحی سازه های بتنی بر اساس آیین نامه ACI آمریکا (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-70-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-ACI-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)دانلود 70 برنامه اکسل طراحی سازه های بتنی بر اساس آیین نامه ACI آمریکا - فرشاد امن خانی - 1395/11/5


مجموعه کاملی از نرم افزار اکسل برای طراحی انواع قسمت های مختلف سازه های بتنی تحت ایین نامه ACI

شامل طراحی و محاسبه:
برش پانچ
طراحی ستون بتنی
طراحی تیر بتنی
طراحی دیوار برشی
طراحی دال های بتنی
طراحی دیواره استخر
طراحی راه پله
و....


دانلود 70 برنامه اکسل طراحی سازه های بتنی بر اساس آیین نامه ACI آمریکا (ACI Collection of Calculations in excel )
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

لیست کامل برنامه های موجود (عکس زیر)

[تصویر:  b9326vluh9nqeszsvm6v.jpg]

[تصویر:  zh9cwoudb57975ngj8wv.jpg]

[تصویر:  sinl6wjd0nx2klay7ui4.jpg]