مای سیویل
دانلود فیلم آموزش نحوه ی معرفی خط جدید در اتوکد با مشخصات دلخواه (مهندس رضا درویشی) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: ترسیم نقشه های اتوکد AutoCad (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-AutoCad)
+---- انجمن: آموزش اتوکد AutoCad (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-AutoCad)
+---- موضوع: دانلود فیلم آموزش نحوه ی معرفی خط جدید در اتوکد با مشخصات دلخواه (مهندس رضا درویشی) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C)دانلود فیلم آموزش نحوه ی معرفی خط جدید در اتوکد با مشخصات دلخواه (مهندس رضا درویشی) - فرشاد امن خانی - 1395/11/21

.

دانلود فیلم آموزش نحوه ی معرفی خط جدید در اتوکد با مشخصات دلخواه (مهندس رضا درویشی)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  pgdkd41hb9jph0y2emgt.jpg]