مای سیویل
دانلود نمونه فایل اکسل "آنالیز بهاء پروژه های عمرانی به همراه بانک اطلاعات" - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: متره،آنالیز قیمت،صورت وضعیت نویسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%8C%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%8C%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
+---- انجمن: دانلود فرم و فهرست بها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7)
+---- موضوع: دانلود نمونه فایل اکسل "آنالیز بهاء پروژه های عمرانی به همراه بانک اطلاعات" (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA)دانلود نمونه فایل اکسل "آنالیز بهاء پروژه های عمرانی به همراه بانک اطلاعات" - فرشاد امن خانی - 1396/1/13

.

فایل بسیار مفید و کاربردی در قالب نرم افزار اکسل

ویژه آنالیز بهاء پروژه های عمرانی به همراه بانک اطلاعات کامل از آنالیز ردیفهای فهرست بهاء


دانلود نمونه فایل اکسل "آنالیز بهاء پروژه های عمرانی به همراه بانک اطلاعات"
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  qhlt8vhvrtzordc5jza.jpg]

[تصویر:  nigdpfzmtsdsdvrpsupq.jpg]

[تصویر:  jx04w49z7g8ujt76q205.jpg]