مای سیویل
دانلود کتاب آموزش "بارگذاری ساختمان ها و سایر سازه ها" (بیژن سیاف زاده) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: دانلود کتاب و جزوه های درسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: لیست دروس (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+---- انجمن: بارگذاری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+---- موضوع: دانلود کتاب آموزش "بارگذاری ساختمان ها و سایر سازه ها" (بیژن سیاف زاده) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87)دانلود کتاب آموزش "بارگذاری ساختمان ها و سایر سازه ها" (بیژن سیاف زاده) - فرشاد امن خانی - 1396/1/29

.


دانلود کتاب آموزش "بارگذاری ساختمان ها و سایر سازه ها" (بیژن سیاف زاده)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲

بارگذاری - فصل دوم - ترکیب بار
بارگذاری - فصل سوم - بارهای مرده
بارگذاری -پیوست فصل سوم
بارگذاری - فصل چهارم - بارهای خاک و  فشار هیدرواستاتیک
بارگذاری - فصل پنجم - بارهای زنده
بارگذاری - فصل هفتم - بار برف
بارگذاری - فصل هشتم - بار باران
بارگذاری - فصل نهم - بار یخ


[تصویر:  l5z71ulixnd9h0l75353.jpg]

[تصویر:  qf0usr2fslfl4gy731.jpg]