مای سیویل
درخواست پروژه 100 الی 120 متری بتنی متره و براورد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: پروژه های عمرانی (فولاد،بتن،راه،متره و....) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%8C%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%88)
+--- انجمن: سایر پروژه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: پروژه متره برآورد (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF)
+---- موضوع: درخواست پروژه 100 الی 120 متری بتنی متره و براورد (/Thread-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-100-%D8%A7%D9%84%DB%8C-120-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF)درخواست پروژه 100 الی 120 متری بتنی متره و براورد - mortezafox - 1396/4/7

سلام لطفا پروژه متره و براوردی 100 الی 120 متری اسکت بتنی قرار دهیدبا تشکر
ریز متره کامل باشد تشکر


RE: درخواست پروژه 100 الی 120 متری بتنی متره و براورد - mortezafox - 1396/4/7

2 طبقه باشد