مای سیویل
فرمول های راهسازی در نرم افزار civil3dبا فرمول که درانجام دستی پروژه فرق داره؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: پروژه های عمرانی (فولاد،بتن،راه،متره و....) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%8C%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%88)
+--- انجمن: پروژه راه سازی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C)
+--- موضوع: فرمول های راهسازی در نرم افزار civil3dبا فرمول که درانجام دستی پروژه فرق داره؟ (/Thread-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-civil3d%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%9F)فرمول های راهسازی در نرم افزار civil3dبا فرمول که درانجام دستی پروژه فرق داره؟ - majidbm - 1396/4/16

فرمول های راهسازی در نرم افزار civil3dبا فرمول  که درانجام دستی پروژه فرق داره؟
چون من به صورت دستی مسیر رو کشیدم واز یک نقطه خاص عبور دادم ولی وقتی همون مسیر رو با نرم افزار انجام میدم از اون نقطه خاص عبور نمیکنه
شعاع قوس هم یکسانه