مای سیویل
اصلاح چند متن تخصصی عمران به همراه ترجمه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: اجرای سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)
+---- موضوع: اصلاح چند متن تخصصی عمران به همراه ترجمه (/Thread-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87)اصلاح چند متن تخصصی عمران به همراه ترجمه - Mehdi Asadi - 1396/5/4

[attachment=11498]اصلاح  چند متن تخصصی عمران به همراه ترجمه