مای سیویل
دانلود رایگان فهرست بهای ابنیه 1396 بصورت اکسل - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: متره،آنالیز قیمت،صورت وضعیت نویسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%8C%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%8C%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
+---- انجمن: دانلود فرم و فهرست بها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7)
+---- موضوع: دانلود رایگان فهرست بهای ابنیه 1396 بصورت اکسل (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-1396-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84)دانلود رایگان فهرست بهای ابنیه 1396 بصورت اکسل - فرشاد امن خانی - 1396/5/6

.


دانلود رایگان فهرست بهای ابنیه 1396 بصورت اکسل
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  o3awbf059mds3zbglv.jpg]


[تصویر:  fomuao91wyo079a7095.jpg]