مای سیویل
تبدیل مدل تکلا به STEP - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: مدلسازی و تهیه نقشه های اجرایی با Tekla Structures (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Tekla-Structures)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--232)
+---- موضوع: تبدیل مدل تکلا به STEP (/Thread-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-STEP)تبدیل مدل تکلا به STEP - SABZEHALI - 1396/6/5

با سلام
میخواهم مدل تکلا را با فرمت STEP یا هرفرمتی که در نرم افزار INVENTOR ‌یا SOLID WORKS ‌قابل استفاده باشه داشته باشم .
کسی از دوستان اطلاعی در این مورد دارد