مای سیویل
فيلم آموزشي تغيير شكل تيرها - روش انتگرال گيري - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: دانلود کتاب و جزوه های درسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: لیست دروس (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+---- انجمن: تحلیل سازه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87)
+---- موضوع: فيلم آموزشي تغيير شكل تيرها - روش انتگرال گيري (/Thread-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A)فيلم آموزشي تغيير شكل تيرها - روش انتگرال گيري - omran_novin99 - 1396/6/6

[تصویر:  beamdefheidari.png]