مای سیویل
نقشه جزییات اجرای فنداسیون سایبان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: اجرای سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--72)
+---- موضوع: نقشه جزییات اجرای فنداسیون سایبان (/Thread-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86)نقشه جزییات اجرای فنداسیون سایبان - Amin1234 - 1396/6/9

سلام

دوستان کسی میتونه ی نقشه از فنداسیون سایبان  ارسال کنه؟