مای سیویل
ضرورت ضرایب ترک خورگی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Etabs)
+---- موضوع: ضرورت ضرایب ترک خورگی (/Thread-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C)ضرورت ضرایب ترک خورگی - hamdullah - 1396/6/22

سلام
معرفی ضرایب ترک خورگی در کدام حالت ضرور است ؟
در هر صورت يا با شرایط خاص ؟


RE: ضرورت ضرایب ترک خورگی - eaglesweem - 1396/6/24

در هرصورت نیاز است.