مای سیویل
سوال طراحی لرزه ای - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: دانلود کتاب و جزوه های درسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: لیست دروس (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+---- انجمن: مهندسی زلزله (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87)
+---- موضوع: سوال طراحی لرزه ای (/Thread-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C)سوال طراحی لرزه ای - فروزان - 1396/6/29

سلام
ببخشید من یه سوال داشتم:
با فرض توزیع لوگ نرمال برای توزیع شتاب زلزله ای شتابی را بیابید که احتمال وقوع زلزله ای بزرگتر از 0.3g برابر 84% باشد. مقدار سیگما هم برابر +2 فرض شود.
مقدار شتاب را بیابی؟
اگه میشه این سوال رو جوابشو بدید ممنون