مای سیویل
نظر رهگشایتان در مورد پلانی که ترسیم کردم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: ترسیم نقشه های اتوکد AutoCad (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-AutoCad)
+---- انجمن: دانلود نقشه های اتوکد (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF)
+----- انجمن: نقشه ساختمان با متراژ 101 الی 200 متری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98-101-%D8%A7%D9%84%DB%8C-200-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C)
+----- موضوع: نظر رهگشایتان در مورد پلانی که ترسیم کردم (/Thread-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85)نظر رهگشایتان در مورد پلانی که ترسیم کردم - kazemdanesh - 1396/7/15

نظرتان را در مورد پلانی که ترسیم کردم را میخواستم. 
خانه سه طبقه می باشد. فاصله بین ستونها 405 سانتی متر و 600 سانتی متر است.

[تصویر:  rz1s_untitled.jpg]