مای سیویل
بارگذاری پله سه طرفه رو به حیاط در ایتبز - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Etabs)
+---- موضوع: بارگذاری پله سه طرفه رو به حیاط در ایتبز (/Thread-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B2)بارگذاری پله سه طرفه رو به حیاط در ایتبز - mehran1 - 1396/9/16

[تصویر:  photo.jpg]

سلام. می خواستم بدانم برای بارگذاری یک چنین سازه ای که راه پله به سمت حیاط قرار دارد
تیرهای اصلی هر طبقه (که دوره راه پله قرار گرفته اند و در عکس علامت گذاری شده اند)
هم بار مرده دیوار نمادار (و بدون نما) را دریافت می کنند و هم وزن دستگاه پله؟

یعنی برفرض اگر تیر بخش شمالی راه پله که با رنگ قرمز در عکس مشخص شده، هم بار DEAD 200 دیوار نمادار روی آن اعمال می شود و هم 600 بار دستگاه پله؟
یا در چنین مواقعی که اتاقک راه پله سمت بیرونی ساختمان قرار دارد از اعمال بار مرده خودداری می شود و فقط بار دستگاه پله روی تیرهای اصلی  اعمال می شود؟


RE: بارگذاری پله سه طرفه رو به حیاط در ایتبز - علی خیرالهی - 1396/9/17

با سلام
وزن دستگاه پله را در همچین پلانی به تیر های شمالی و جنوبی وارد نمایید.
تیر شمالی همان تیری است که با رنگ قرمز مشخص کرده اید.
تیر های کناری (سبز رنگ) از دستگاه پله وزنی دریافت نخواهند کرد.
موفق باشید.


RE: بارگذاری پله سه طرفه رو به حیاط در ایتبز - کیوان بابایی - 1396/10/1

باسلام

تاپیک زیررامشاهده فرمائید

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-راه-پله-3-طرفه?page=2