مای سیویل
شکسته شدن ستونها در تراز طبقات - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Etabs)
+---- موضوع: شکسته شدن ستونها در تراز طبقات (/Thread-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA)شکسته شدن ستونها در تراز طبقات - savior123 - 1397/5/21

سلام همکاران گرامی
من یک پروژه دارم که ستونهای به ارتفاع 8 متر داره
تا تراز 8 متر سه طبقه دیگر هم تعریف کردم به همین دلیل ستون 8 متری به چهار قسمت تقسیم میشود در تراز طبقات
راهی هست که بتونم ستون 8 متری رو یک تیکه داشته باشم؟