مای سیویل
23 تفاوت بین بار باد و زلزله - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سالن صنعتی (سوله) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87)
+---- انجمن: نکات آموزشی و اجرایی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C--118)
+---- موضوع: 23 تفاوت بین بار باد و زلزله (/Thread-23-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87)23 تفاوت بین بار باد و زلزله - فرشاد امن خانی - 1397/8/15

...


[تصویر:  dsz8e7sya5uafw68wegn.gif]

[تصویر:  2ut6f1k95kqpj8vgpkao.gif]

[تصویر:  jq46nw8pre4ouvr6txlq.gif]

[تصویر:  aqo5txel4o0edxi1lxbt.gif]